December 6, 2022 11:39 am

,

Οι πιστωτές της Astaldi έχουν την ευκαιρία να πουλήσουν αξιώσεις σε επενδυτές με κίνητρα μέσω της πλατφόρμας της Debitos

  • Οι πιστωτές χωρίς εξασφαλίσεις έχουν την ευκαιρία να πουλήσουν αξιώσεις επί της Astaldi  μέσω της πλατφόρμας της Debitos
  • Οι δευτερεύουσες πωλήσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών πωλήσεων χρέους παρέχουν διαφάνεια και αυξάνουν τη ρευστότητα της αγοράς, βελτιώνοντας τις εφικτές ανακτήσεις
  • Η πλατφόρμα της Debitos προσφέρει μια γρήγορη και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για τους πιστωτές που δεν επιθυμούν να περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης

Φρανκφούρτη – 6 Δεκεμβρίου 2022: Η Debitos, η κορυφαία πλατφόρμα για δευτερογενείς αγοραπωλησίες δανείων στην Ευρώπη για τράπεζες και επενδυτές, προσφέρει στους πιστωτές στην “περίμετρο εκκαθάρισης” της Astaldi, της Ιταλικής κατασκευαστικής εταιρείας, να πουλήσουν τις απαιτήσεις τους σε άλλους επενδυτές μέσω της ψηφιακής αγοράς.

Οι επενδυτές με κίνητρα, που επιθυμούν να αγοράσουν εκκρεμές χρέος της Astaldi δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στην πλατφόρμα Debitos.

Η Astaldi χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές οντότητες σε μια διάσπαση που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Η “περίμετρος εκκαθάρισης” αποτελείται από μη βασικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποκτήθηκαν κατά την απόκτηση μετοχών από την Webuild, παλαιότερα γνωστή ως Salini Impregilo.

Σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης, στους πιστωτές χωρίς εξασφαλίσεις είχαν εκχωρηθεί νόμιμα δικαιώματα Συμμετοχικών Χρηματοπιστωτικών Μέσων (PFI) στα έσοδα από τη διάθεση των μη βασικών υποδομών και χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων ακινήτων της περιμέτρου εκκαθάρισης. Η εύλογη αξία των PFIs ήταν 739 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2020, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Astaldi (στα Αγγλικά). Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2023. Οι συνολικές εκκρεμείς πιστώσεις χωρίς εξασφαλίσεις στην “περίμετρο εκκαθάρισης ” της Astaldi ήταν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους Δικαστικούς Επιτρόπους και αναφέρθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις στις 30 Ιουνίου 2022.

“Οι πιστωτές της Astaldi που θέλουν να μεταβιβάσουν τις απαιτήσεις τους στη δευτερογενή αγορά μπορούν τώρα να το κάνουν μέσω της πλατφόρμας της Debitos, η οποία έχει ενεργούς επενδυτές με διάφορα κίνητρα που επιθυμούν να αγοράσουν”, λέει ο Timur Peters, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Debitos. “Η Debitos παρέχει μια ασφαλή και με διασφάλιση της εμπιστευτικότητας πλατφόρμα αγοραπωλησιών ώστε οι πιστωτές να πωλούν χρηματοοικονομικές θέσεις αποτελεσματικά με ένα βάθος ρευστότητας από μέρους των επενδυτών που υποστηρίζει ένα στενό spread προσφοράς-ζήτησης, επιτρέποντας στους πιστωτές που πωλούν, να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές ανακτήσεις για τις επενδύσεις τους.”

Η Debitos έχει όλο και πιο πολύ ιστορικό στη δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς για πιστωτές με ανακτήσεις που υπόκεινται σε τρέχουσες διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης. Τον Αύγουστο, η Debitos έδωσε την ευκαιρία στους πιστωτές της Greensill Bank Insolvenz να πουλήσουν τις απαιτήσεις τους σε άλλους επενδυτές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας αγοραπωλησιών. Πριν από αυτό, η Debitos δημιούργησε μια δευτερογενή αγορά για την πτώχευση των Prokon, TelDaFax και KirchMedia. “Οι ψηφιοποιημένες δευτερογενείς αγορές είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές διαδικασίες πωλήσεων, οι οποίες είναι συχνά πιο αργές, με λιγότερη ρευστότητα και διαφάνεια”, πρόσθεσε ο Timur Peters.

Τον περασμένο μήνα, η Debitos ανακοίνωσε δύο νέα εργαλεία και υπηρεσίες για τους πελάτες της συνεχόμενα επεκτεινόμενης πλατφόρμα μας. Η Debitos έχει ενσωματώσει ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας – που ονομάζεται Servicing Navigator – το οποίο συνδέει επενδυτές χρέους και τράπεζες με διαχειριστές απαιτήσεων μέσω της πλατφόρμας για να έρχονται σε επαφή αποτελεσματικά οι πιο κατάλληλοι επιχειρηματικοί εταίροι. Η Debitos έχει περισσότερους από 400 από τους μεγαλύτερους διαχειριστές απαιτήσεων και 1.700 επενδυτές (εκ των οποίων περισσότεροι από 700 ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ιταλία) εγγεγραμμένους από 16 διαφορετικές χώρες. Επίσης, η Debitos ξεκίνησε μια υπηρεσία για τον συντονισμό της συνεργασίας και των συναλλαγών σε δανειακές διευκολύνσεις πολλαπλών πιστωτών. Η Creditor Coordination Service αξιοποιεί την πλατφόρμα αγοραπωλησιών της Debitos για τη σύνδεση ανόμοιων πιστωτών σε ευρέως διαδεδομένες εταιρικές δανειακές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των υποεξυπηρετούμενων κοινοπρακτικών δανείων ή χρεογράφων και χρεών αβέβαιης είσπραξης (UTP) σε εταιρικές αναδιαρθρώσεις, πτωχεύσεις και αθετήσεις δανείων.

 

Σχετικά Με Τη Debitos

Η Debitos είναι η κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών δανείων στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τράπεζες, funds και εταιρείες να πωλούν τα πιστωτικά τους ανοίγματα στην αγορά μέσω της ανοικτής και διαφανoύς διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών που βασίζεται σε δημοπρασίες.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ψηφιοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας πώλησης και μπορεί να μειώσει τον αναμενόμενο χρόνο διάθεσης στην αγορά σε 3-8 εβδομάδες σε σύγκριση με τους 3-6 μήνες της παραδοσιακής διαδικασίας. Η Debitos ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη το 2010 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία περισσότερες από 800.000 συναλλαγές δάνειων σε 16 χώρες. Μέχρι τώρα, περισσότεροι από 1.700 επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στη Debitos.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

(Δικαιώματα εικόνων: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/chombosan)

Leave a Reply

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here