- Η Debitos εισάγει αποκλειστική υποστήριξη για συναλλαγές Schuldscheine στην πλατφόρμα αγοραπωλησιών. Ο νέος τομέας στοχεύει στην εμβάθυνση της ρευστότητας, την… Read More
- Οι γερμανικές κατασκευαστικές εταιρείες τσαλακώνονται κάτω από τις συνδυασμένες πιέσεις των επίμονα υψηλών επιτοκίων, των ισχυρών αυξήσεων στο κατασκευαστικό κόστος,… Read More
- Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη επιλύσει την πρόκληση των κληροδοτημένων δανείων της εποχής Covid-19 για την υποστήριξη των ΜΜΕ… Read More