Βασικά Σημεία Απόδοσης

 • > 21 δις €.

  Κεφάλαια
  επενδυτών

 • > 600 k

  τα δάνεια πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία

 • 16

  χώρες όπου δραστηριοποιείται η Debitos

 • > 1400

  Καταχωρημένοι επενδυτές

- Addressing the problem "early and decisively" Read More
- SMEs in particular benefit from moratoria Read More
- Guest article by James Wallace, journalist and researcher Read More