- Οι αγορές αναμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα συνεχίσει να εφαρμόζει νομισματική πολιτική σύσφιξης το 2023. Κατά το… Read More
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τη διαδικασία βέλτιστης εκτέλεσης για την… Read More
- Οι πιστωτές χωρίς εξασφαλίσεις έχουν την ευκαιρία να πουλήσουν αξιώσεις επί της Astaldi  μέσω της πλατφόρμας της Debitos Οι δευτερεύουσες… Read More