Βασικά Σημεία Απόδοσης

 • > 11 δις €.

  Κεφάλαια
  επενδυτών

 • > 275

  Επιτυχείς συναλλαγές
  από την έναρξη

 • > 1.250

  Καταχωρημένοι πωλητές

 • > 650

  Καταχωρημένοι επενδυτές

- Digital trading platforms simplify the sale of bad loans and help Europe's banks to finally get their NPL problem under… Read More
- Non-performing loan rate stood at 46.7 percent last September. Read More
- Debt burden likely to increases again, according to Bloomberg. Read More