ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Servicing Navigator

Τράπεζες και επενδυτές αναθέτουν τακτικά δραστηριότητες όπως η διαχείριση προβληματικών πιστώσεων σε εξωτερικούς διαχειριστές απαιτήσεων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένες χώρες, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μεγέθη, όγκους χαρτοφυλακίων και διαθέτουν συγκεκριμένες άδειες. Η Debitos έχει περισσότερους από 400 διαχειριστές απαιτήσεων από 16 διαφορετικές χώρες, εγγεγραμμένους στην πλατφόρμα της και καθοδηγεί τράπεζες και επενδυτές με το προϊόν Servicing Navigator διαμέσου του τοπίου και της ποικιλίας της Ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων με γνώμονα την εύρεση του καλύτερου δυνατού επιχειρηματικού εταίρου.

Servicing Navigator
Servicing navigator overview
Προβολή λίστας
Servicing navigator profile
Προβολή προφίλ