ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DEBITOS

Η ομάδα μας


Timur Peters

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Timur Peters είναι ο ιδρυτής της Debitos GmbH. Κατέχει πτυχίο στα χρηματοοικονομικά και στα νομικά. Διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών.

Προτού ιδρύσει την Debitos, ο Timur Peters ήταν υπεύθυνος διανομής Λογισμικού της Comarch σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Γερμανίας – Αυστρίας – Ελβετίας. Εν συνεχεία διετέλεσε για πολλά έτη αυτοαπασχολούμενος Σύμβουλος στον τομέα της Χρηματοδότησης Δικαστικών Διαδικασιών, Αγορών Δανεισμού μεταξύ Ιδιωτών (P2P), ενώ συμμετείχε και σε άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες για λογαριασμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Frederik Tylleman

Διευθυντής Τεχνολογικών Υπηρεσιών

Με 17 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και ειδικότερα στους τομείς Κεφαλαιαγοράς, Τίτλων, Συναλλαγών με το Κοινό για αρκετές Ευρωπαϊκές αγορές…

καθώς και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, ο Frederik Tylleman ξεκίνησε την καριέρα του στην Debitos το 2018 ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο κ. Tylleman κατέχει πτυχίο στα ΜΜΕ & Τεχνολογία (B.A.) καθώς και πιστοποίηση PRINCE2, SCRUM και Kofax.

Francesco Paolo Bellopede

Country Director Italy

Ο Francesco Paolo έχει πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας στην Επενδυτική Τραπεζική.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Unicredit Corporate Banking και στη συνέχεια μεταπήδησε σε μια μπουτίκ Eταιρικής Xρηματοδότησης με έμφαση στην Ιταλική αγορά μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 2007 και ξεκίνησε την καριέρα στα Δομημένα Χρηµατοοικονομικά στο RAIT Financial Trust, διαχειριζόμενος την ευρωπαϊκή πλατφόρμα CDO (Ενεργητικό υπό διαχείριση ~ 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ). Το 2012 κατάφερε με επιτυχία το άνοιγμα και την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά ενός αμερικανικού χρηματιστή-διαπραγματευτή που δραστηριοποιείται στη Διαπραγμάτευση Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών Δομημένων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και μη ρευστοποιήσιμων δανείων/ομολογιών. Το 2015 εντάχθηκε στο Sterne Agee στο Λονδίνο ως Διευθυντής (MD). Εντάχθηκε στην Flexagon Capital Solutions τον Αύγουστο του 2015 με ιδιαίτερη εστίαση σε μη ρευστοποιήσιμες και επισφαλείς επενδυτικές ευκαιρίες. Είναι Country Director για την Ιταλία στην Debitos για την κάλυψη συναλλαγών NPLs-UTPs στη Δευτερογενή Αγορά και την ανάπτυξη της πλατφόρμας Fintech στην Ιταλία.

Gunther Haltermann

Country Director Spain

Ο Gunther είναι ένας εδραιωμένος επαγγελματίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με διεθνές track-record.

Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας στον τομέα των ΜΕΔ και της διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και στον τομέα των Transaction Advisory Services.
Κατείχε θέσεις ευθύνης στον κλάδο, όπως Διευθυντής NPLs (Ahora AM), Transactions Manager (E&Y), International NPL Manager (Altamira AM), Head of Business Development (Hoist Finance) και Collections Responsible (Santander Consumer Finance).

Artur Kozlowski

Υπεύθυνος Τραπεζικών Υπηρεσιών Λιανικής

Ως εκπαιδευμένος τοπογράφος μηχανικός, εργάστηκε τα πρώτα οκτώ χρόνια της καριέρας του ως σύμβουλος για προϊόντα Πληροφορικής για την εταιρία παροχής ενέργειας RWE.

Στη συνέχεια απασχολήθηκε στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Εργάστηκε ως υπεύθυνος διανομής προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής για αποταμιευτικά ιδρύματα (Sparkassen) και ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα, ενώ εργάστηκε και για εξαρτημένες εταιρείες στον τομέα χρηματοδότησης αυτοκινήτων. Αρχικά εργάστηκε για την εταιρία tolina GmbH στο Βερολίνο και στη συνέχεια για την EXCON GmbH, εταιρία με έδρα κοντά στη Φρανκφούρτη. Στην Debitos ο κ. Kozlowski είναι υπεύθυνος για την πώληση χρεών λιανικής από τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Roman Flik

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών

Ο Roman Flik διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς πωλήσεων, είσπραξης οφειλών και εξυπηρέτησης πελατών.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως τεχνικός ηλεκτρονικών υποδομών επικοινωνίας και διαθέτει ισχυρά προσόντα στον τομέα της Πληροφορικής.
Από το 2014 είναι Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών, ενώ συμμετέχει παράλληλα στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Debitos. Προτού συνεργαστεί με την Debitos εργάστηκε για δύο χρόνια ως Υπεύθυνος Εξωτερικής Ανάθεσης Λειτουργιών για την PerfectServ GmbH, εταιρία διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

Ugur Bayazit

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Ο Ugur Bayazit ξεκίνησε την καριέρα του ως Μηχανικός Λογισμικού ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές PCI, με έδρα στο Wiesbaden.

Ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση και ανάπτυξη της υπηρεσίας Payment Gateway.
Από το 2013 εργάζεται στην Debitos ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού. Τα καθήκοντά του στην Debitos ποικίλλουν από τη συντήρηση και υλοποίηση νέων λειτουργιών μέχρι την διενέργεια δοκιμών αποδοχής για τη διαδικτυακή εφαρμογή της Debitos. Ο κ. Bayazit κατέχει πτυχίο στην Πληροφορική (B.Sc.) από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του Wiesbaden.

Chong-Chin Jan Hong

Προγραμματιστής Frontend

Ο Chong-Chin Jan Hong ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 ως Σχεδιαστής στον διαφημιστικό κλάδο. Ήταν υπεύθυνος τόσο για έντυπα όσο και για…

διαδικτυακά project. Από το 2017 ο κ. Hong εργάζεται στην Debitos ως Προγραμματιστής Frontend. Τα καθήκοντά του ποικίλλουν και συνίστανται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής της Debitos και του εταιρικού ιστότοπου όσον αφορά τον σχεδιασμό UI/UX. Ο κ. Hong κατέχει πτυχίο πιστοποιημένου σχεδιαστή επικοινωνίας της Ακαδημίας Οπτικών Τεχνών (Academy of Visual Arts).

Wojciech Terpilowski

Webmaster

Ο Wojciech Terpilowski ξεκίνησε την καριέρα του ως ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολούνταν με την υλοποίηση και υποστήριξη χρηματοοικονομικών και …

λογιστικών εφαρμογών για λογαριασμό της κυβέρνησης.
Το 2005 συνεργάστηκε με την εταιρία ILance, όπου ανέπτυξε μια πλατφόρμα πλειστηριασμών και απέκτησε εμπειρία στα συστήματα πλειστηριασμών. Το 2010 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Debitos ως σχεδιαστής και διαχειριστής συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπως είναι αυτά της Cisco Academy, σεμινάρια διαχείρισης Novell Netware, Linux και διαχείρισης έργων PRINCE2. Ο κ. Terpilowski κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) από το Πανεπιστήμιο της Zielona Gora.

Lorenzo Sbardelotto

Business Development Manager | Italy

Ο Lorenzo Sbardelotto έχει περισσότερα από 5 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο κ. Sbardelotto συμμετείχε στη δέουσα επιμέλεια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στις διαδικασίες συγχώνευσης που έπονται τη σύναψη διασυνοριακών συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και σε έργα που επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή λειτουργικών και επιχειρηματικών μοντέλων για τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
Εντάχθηκε στην Debitos τον Σεπτέμβριο του 2021 ως Business Development Manager για την Ιταλία.

Yiannis Sakarelis

Business Development Manager | Greece / Cyprus

Ο Γιάννης Σακαρέλης έχει εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών Go-to-market για επεκτάσεις σε νέες αγορές και έχει πουλήσει value propositions …

που καλύπτουν τις ανάγκες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου σε οργανισμούς Διαχείρισης Επενδύσεων και Τράπεζες σε διαφορετικές γεωγραφίες και σε όλο το φάσμα πελατών.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην S&P Capital IQ στο Λονδίνο ως Quantitative Research Analyst και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Transaction Services Group της Bank of America Merrill Lynch. Έχει εμπειρία στη Συμβουλευτική με τις EY και KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Business Development, έχοντας εργαστεί για μεγάλους ομίλους Credit Management και Fintech.
Ο Γιάννης Σακαρέλης είναι ο υπεύθυνος της Debitos για την Ελλάδα και την Κύπρο, καλύπτοντας τόσο την ανάπτυξη της πλατφόρμας όσο και τις συναλλαγές NPE/REO στη δευτερογενή αγορά.

Frederik Beierle

Manager Finance & Operations

Ο Frederik Beierle ξεκίνησε την καριέρα του ως πιστοποιημένος Banking Officer στην Mendener Bank eG το 2015.

Σπούδασε στη Φρανκφούρτη και στα Νησιά Κέιμαν και έχει πτυχίο Διεθνών Χρηματοοικονομικών (B.Sc.) από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φρανκφούρτης.
Επί του παρόντος, ο Frederik Beierle εργάζεται ως Manager Finance & Operations στην Debitos. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν εργασίες ελέγχου, λογιστικής και υποβολής εκθέσεων καθώς και διαχείριση έργων στο περιβάλλον του CFO/COO.

James Wallace

PR

Ο James Wallace είναι συντάκτης, δημοσιογράφος, ερευνητής και εταιρικός αρθρογράφος σε θέματα οικονομίας, γεωπολιτικής, χρηματοοικονομικών, ακίνητης περιουσίας, ιδιωτικών κεφαλαίων, αερομεταφορών, …

υποδομών και τεχνολογίας. Συνίδρυσε το CoStar News στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο του 2011, και τώρα εργάζεται για πολλούς οργανισμούς και εταιρείες μέσων ενημέρωσης σε θέματα αρθρογραφίας, έρευνας, μάρκετινγκ/δημοσίων σχέσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι επίδοξος ψυχολόγος.

Συμβουλευτική Επιτροπή


Dr. Andreas Neuber

Senior Advisor

Ο Δρ. Andreas Neuber ξεκίνησε την καριέρα του ως Senior Advisor στην Debitos το 2019. Πριν εργαστεί στη Debitos, ο Δρ. Neuber εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Χονγκ Κονγκ ως επικεφαλής του ομίλου στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού για την UBS AG, …

… ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. Ο Δρ Neuber διετέλεσε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της UBS Hana Asset Management, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού στη Νότια Κορέα. Πριν εργαστεί για τη UBS κατείχε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Commerzbank και ήταν Διευθύνων Σύμβουλος στην Commerzbank SGR και Managing Director στην Commerzbank Asset Management Italia. Ο Δρ. Neuber είναι ένας manager με διεθνή εμπειρία, σπουδές στο Μόναχο και το Χονγκ Κονγκ και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Karl Olbert

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Karl Olbert είναι ενεργός επιχειρηματικός άγγελος σε επιχειρηματικά μοντέλα χρηματοοικονομικής και νομικής τεχνολογίας. Ο κ. Olbert έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Εργάστηκε επί σειρά ετών στον όμιλο Deutsche Bank, αρχικά στο Mannheim (Γερμανία), ασχολούμενος με τη διαχείριση χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος και τίτλων για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, στη συνέχεια ως Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Χαρτοφυλακίων Τίτλων στην εταιρία Morgan Grenfell Asset Management στο Λονδίνο, και στη συνέχεια ως Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Asset Management στη Φρανκφούρτη, όπου ήταν υπεύθυνος σχέσεων με βασικούς θεσμικούς πελάτες και εταιρικής ανάπτυξης. Αργότερα εργάστηκε ως υπεύθυνος της State Street Global Markets στη Γερμανία, μεταξύ άλλων στον τομέα των υπηρεσιών προς θεσμικούς πελάτες και εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σε θέματα διαπραγμάτευσης, έρευνας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με μετοχές, ομολογίες και συνάλλαγμα.
Η εκπαίδευση του Karl Olbert στα χρηματοοικονομικά περιλαμβάνει ένα σεμινάριο επενδυτικής τραπεζικής στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ο Karl Olbert έχει επίσης παρακολουθήσει προχωρημένο πρόγραμμα στελεχών επιχειρήσεων στο London Business School. Ο κ. Olbert έχει σπουδάσει νομικά στα πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης και της Γενεύης και κατέχει πτυχίο νομικής (2. Staatsexamen) από το Κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Δρ. Mark Wahrenburg

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Δρ. Mark Wahrenburg είναι διευθυντής Τραπεζικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο του Goethe της Φρανκφούρτης. Διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία, μεταξύ άλλων, ως επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Wharton …

… του Πανεπιστημίου της Πενσιλβανίας, ενώ έχει συνεργαστεί επί ένα έτος στον Δήμο του Ho Chi Minh, για την ίδρυση του Βιετναμικού-Γερμανικού Πανεπιστημίου. Ο Δρ. Wahrenburg είναι ιδρυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Goethe Business School και Πρόεδρος του Goethe Finance Association. Ως σύμβουλος διαχείρισης της McKinsey και της American Management Systems, διαθέτη πολυετή πρακτική εμπειρία. Ως μέλος του Unibators του Πανεπιστημίου του Goethe, ο Δρ. Wahrenburg συνδράμει στη δημιουργία εταιριών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Δρ. Axel Wieandt

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Δρ. Axel Wieandt γεννήθηκε το 1966, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 1986 έως το 1990 στη Σχολή Διοίκησης WHU-Otto Beisheim, αρχικά στο Koblenz και αργότερα στο Vallendar.

Από το 1991 έως το 1992 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) στο J.L. Kellogg Graduate School of Management στο Evanston, Illinois, ΗΠΑ, ως υπότροφος DAAD (Υποτροφία Procter&Gamble). Ο κ. Horst Albach ήταν ο σύνδεσμος καθηγητής του στο “Studienstiftung des Deutschen Volkes e.V.” και διδακτορικός του επόπτης στο WHU, όπου ο Axel Wiandt έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο (Dr. rer. pol.) το 1993.
Μετά από τις σπουδές του, ο Axel Wiandt ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος της McKinsey & Company στο Ντίσελντορφ και στη Βοστόνη. Μετά από μια ενδιάμεση στάση στο τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Morgan Stanley & Co. Ltd στο Λονδίνο, συνεργάστηκε με την Deutsche Bank AG στο Frankfurt am Main. Εργάστηκε στη Deutsche Bank έως το 2008 ως Υπεύθυνος Εταιρικής Ανάπτυξης/Εταιρικών Επενδύσεων. Το φθινόπωρο του 2008, στο ζενίθ της οικονομικής κρίσης, διορίστηκε από ένα συνδικάτο του γερμανικού χρηματοοικονομικού τομέα ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Hypo Real Estate Holding AG. Μετά από την σταθεροποίηση, αναδιάρθρωση και κρατικοποίηση της Hypo Real Estate Group, επέστρεψε στην Deutsche Bank το 2010. Το 2011 εργάστηκε και πάλι στον τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής ως Διευθύνων Σύμβουλος της Credit Suisse (Europe) Ltd. Από το 2012 έως το 2015 διορίστηκε από το «Ταμείο εγγύησης καταθέσεων των γερμανικών ιδιωτικών τραπεζών» για να οργανώσει την αρνητική ανάπτυξη της Valovis Bank AG ως Διευθύνων Σύμβουλος.
Ο Axel Wieandt είναι επίτιμος καθηγητής ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο WHU στο Vallendar, καθώς και λέκτορας τραπεζικής διοίκησης στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Goethe στο Frankfurt am Main. Την άνοιξη του 2016 εργάστηκε ως επισκέπτης καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο J.L. Kellogg Graduate School of Management. Ο Axel Wieandt είναι μέλος διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαχειριστών του “Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer”.

Η Εταιρία

Ιστορία της Debitos

Η Debitos ιδρύθηκε από τον Timur Peters με στόχο να συνδυάσει τις έννοιες του «factoring» και του «δανεισμού P2P» και να τις προσαρμόσει στην αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και εκτελεστών απαιτήσεων. Η τεχνική ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας ξεκίνησε στα τέλη του 2010 μετά από έντονη συνδιαλλαγή με την “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – BaFin) και τις γερμανικές αρχές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Αργότερα, το 2010, επένδυσε στην Debitos η εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου Paua Ventures.

Τον Φεβρουάριο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργική φάση «βήτα» της εταιρίας και σύντομα μετά από αυτό ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι πρώτες συναλλαγές.

Ακολούθησε η επίσημη έναρξη λειτουργίας της Δευτερογενούς Αγοράς Απαιτήσεων της Debitos τον Ιανουάριο του 2012. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, η Debitos μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στη διεύθυνση Friedrich-Ebert-Anlage 36 στο Frankfurt am Main ενώ οι περαιτέρω επενδύσεις της Paua Ventures, της RI Digital Ventures και ενός αγγέλου επενδυτή (angel investor) κατέστησαν δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.

Οι πωλητές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Debitos επωφελούνται ιδίως από τις υψηλές τιμές συναλλαγών, τις οποίες διασφαλίζει η μοναδική διαδικασία πλειστηριασμών και ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των καταχωρημένων επενδυτών. Το 2013 ο αριθμός των καταχωρημένων επενδυτών της Debitos υπερέβη της 200 εταιρίες. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο των 20 εκατ. ευρώ πωλήθηκε τον Μάρτιο του 2013, ο δε συνολικός όγκος των προσφερόμενων απαιτήσεων σημείωσε νέο ρεκόρ τον Νοέμβριο του 2013 ανερχόμενος στα 890 εκατ. ευρώ. Η ραγδαία αυτή εξέλιξη αντανακλά την ολοένα αυξανόμενη αναγνώριση της Debitos στο εταιρικό τοπίο, γεγονός που δικαιολογεί την επένδυση της Otto Capital B.V. στην εταιρία τον Μάιο του 2013.

Στις αρχές του 2014 η Debitos έλαβε πιστοποίηση ως «Αποδεδειγμένη διαδικτυακή πύλη» (Proven Online Portal) από την TÜV Saarland. Τον Φεβρουάριο του 2014 πωλήθηκε το πρώτο χαρτοφυλάκιο 600 εκατ. ευρώ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Debitos. Επίσης, η εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας επικεντρώθηκε κυρίως στα ΜΕΔ και στις πτωχευτικές απαιτήσεις τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Από τον Μάιο του 2014, η Debitos επέτρεψε στους πωλητές τη διαπραγμάτευση ΜΕΔ τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα. Καθώς αυξανόταν ολοένα η προσφορά από οφειλέτες εκτός της Γερμανίας, η Debitos άρχισε να προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Για την κάλυψη των αναγκών τους, τον Νοέμβριο του 2014 τέθηκε σε εφαρμογή η αγγλική έκδοση της διαπραγματευτικής πλατφόρμας.

Τον Φεβρουάριο του 2015 πωλήθηκε επιτυχώς μέσω της Debitos η πρώτη απαίτηση αφερεγγυότητας αξίας 10 εκατ. ευρώ. Έως το τέλος του 2015 ο συνολικός όγκος των απαιτήσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο επιτυχούς συναλλαγής μέσω της Debitos υπερέβη για πρώτη φορά το 1 δις. ευρώ.

Η Debitos επέκτεινε περαιτέρω την προσφορά της στις αρχές του 2016 και ξεκίνησε τη δευτερογενή αγορά πτωχευτικών απαιτήσεων τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Σήμερα, περισσότερες από 1.800 τράπεζες και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ενεργά την Debitos για τη διαπραγμάτευση ΜΕΔ εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων με ακίνητα, εκτελεστών απαιτήσεων και πτωχευτικών απαιτήσεων. Πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρήσης της πλατφόρμας Debitos από τους πωλητές μπορείτε να βρείτε εδώ και από τους αγοραστές εδώ.

Το 2017 είναι για την Debitos ένα έτος ανάπτυξης και επέκτασης. Λόγο της επέκτασης της ομάδας της, τον Μάρτιο του 2019 η Debitos μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις του Mainzer Landstrasse 69-71 στο Frankfurt am Main.

Το γραφείο της εταιρίας στο Frankfurt am Main

Από τον Αύγουστο του 2019 η Debitos λειτουργεί στα νέα της κεντρικά γραφεία βρίσκεται στο, Mainzer Landstraße 69-71, 60329, Frankfurt am Main. Παραμένοντας κοντά στα παλιά μας γραφεία, σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην έκθεση της Φρανκφούρτης, παρέχουμε έναν σύγχρονο και φωτεινό χώρο γραφείων στους εργαζομένους μας.

Σας προσκαλούμε θερμά να μας επισκεφθείτε στα γραφεία μας. Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Είμαστε εδώ για εσάς

Το Γραφείο του Χρηματιστηρίου Απαιτήσεων της Debitos είναι ανοικτό για εσάς από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 π.μ. έως 6 μ.μ. Κατά τις ίδιες μέρες και ώρες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό 069-43 00 826 00, ή μέσω email στη διεύθυνση service@debitos.com, και φυσικά επισκεπτόμενοι τον χώρο μας.

Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες των γραφείων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή αφήνοντας μήνυμα στον τηλεφωνητή της εταιρίας μας.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Αναζητούμε συνεργάτες

Η Debitos είναι η πρώτη εταιρία Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων της Γερμανίας, μέσω της οποίας επιχειρήσεις κάθε είδους μπορούν να αγοράσουν απαιτήσεις. Περισσότεροι από 2000 αγοραστές υποβάλλουν προσφορές σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους, και, προσφέροντας το ελάχιστο τίμημα που έχει ορίσει ο πωλητής, έρχονται σε συμφωνία με τον πωλητή κατά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου.

Τράπεζες και πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν κυρίως την πλατφόρμα της εταιρίας μας για την εξυπηρέτηση εξασφαλισμένων και μη ΜΕΔ. Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία προσέγγισης επενδυτών, νομικού ελέγχου, Ε&Α, τιμολόγησης για πλειστηριασμό και εκπλήρωσης των συμβάσεων διενεργείται διαδικτυακά, οι συναλλαγές ολοκληρώνονται εντός μόλις μερικών εβδομάδων.

Υποβάλετε αίτηση τώρα!

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας μας – μέχρι σήμερα έχουν γίνει αντικείμενο αγοραπωλησίας μέσω της Debitos απαιτήσεις ονομαστικής αξίας άνω του 5 δις. ευρώ – αναζητούμε ικανούς συνεργάτες, οι οποίοι δεν φοβούνται τις προκλήσεις. Αδράξτε αυτή την ευκαιρία για να αναλάβετε αρμοδιότητες σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο και να κατακτήσετε τη γερμανική αγορά μαζί μας!

Είμαστε μια μικρή ομάδα με διαρθρωμένη ιεραρχία. Η ποικιλία, η διασκέδαση και η δίψα για καινοτομία αποτελούν τις βάσεις της καθημερινής μας εργασίας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας (με τραπέζια μίνι ποδοσφαίρου) βρίσκονται στο κέντρο της Φρανκφούρτης. Οι επενδυτές μας μας αγαπούν. Βρισκόμαστε στην απαρχή ενός success story και υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μπροστά μας.

Έχουμε κεντρίσει το ενδιαφέρον σας; Τότε ανυπομονούμε να λάβουμε την αίτησή σας για τις κατωτέρω θέσεις εργασίας.

 

Οριζόντια Ιεραρχία

 

Δωρεάν Ποτά και Καφές

 

Φρέσκα Φρούτα

 

Καλή Διασύνδεση με ΜΜΜ

 

Τακτικές Εκδηλώσεις

 

Μίνι Ποδόσφαιρο

Θέσεις Εργασίας