ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Creditor coordination

Τα δάνεια πολλαπλών πιστωτών είναι ένας από τους πιο δύσκολους τύπους ΜΕΔ που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους χρηματοοικονομικούς φορείς. Η ύπαρξη πολλαπλών πιστωτών και ο ανεπαρκής συντονισμός τους οδηγεί σε αβεβαιότητα σχετικά με τα δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τις ταμειακές ροές (με μεγαλύτερους χρόνους εξυγίανσης, δυσκολίες και κόστη που σχετίζονται με τη συνεργασία με άλλους ταυτόχρονους πιστωτές), χαμηλότερη συμμετοχή των επενδυτών στις διαδικασίες πώλησης αυτού του είδους περιουσιακών στοιχείων και μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων.

 

Το καινούριο προϊόν της Debitos, Creditor Coordination, θα βοηθήσει τους πιστωτές και τους επενδυτές να κερδίσουν το μέγιστο των επενδύσεών τους μέσω συντονισμένων δραστηριοτήτων πωλήσεων.

  • Πώληση από έναν πιστωτή σε άλλο πιστωτή για τον ίδιο οφειλέτη
  • Πώληση από πολλαπλούς πιστωτές σε τρίτο επενδυτή
  • Αίτημα από έναν επενδυτή να αγοράσει όλα τα δάνεια/απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου οφειλέτη
Creditor Coordination

Η ενοποίηση του χρέους από έναν επενδυτή θα μείωνε τον χρόνο και το κόστος της διαχείρισης της πίστωσης και του συντονισμού των πιστωτών και θα επιτάχυνε και θα αύξανε τις ανακτήσεις, βελτιώνοντας τις τιμές των ΜΕΔ και μειώνοντας τις ζημίες για τις τράπεζες. Τα κέρδη από τον βελτιωμένο συντονισμό των πιστωτών εκτιμώνται από την ΕΚΤ σε σχεδόν 6% της GBV του δανείου.

Πηγή (στα Αγγλικά):

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.fsrart202111_03~c2d5efd0e9.el.html

Τεχνολογία White Label

Η Debitos παρέχει την κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών δανείων της ως λύση White Label συνδεδεμένη με την πλατφόρμα αγοραπωλησιών Debitos και τη μοναδική βάση δεδομένων εγγεγραμμένων επενδυτών της. Εξοπλισμένα με βελτιωμένο έλεγχο backend, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εκτελούν συναλλαγές πλήρως αυτόνομα με την έμπειρη ομάδα τους. Μέσω της σύνδεσης με την πλατφόρμα αγοραπωλησιών μπορείτε να απολαύσετε πολλά οφέλη, όπως:

  • πρόσβαση στη διευρυνόμενη κοινότητα επενδυτών
  • λήψη ενημερώσεων της πλατφόρμας αγοραπωλησιών με νέες λειτουργίες
  • Καθιερωμένα και αποδεκτά πρότυπα συναλλαγών (T&C, NDAs, SPAs)
  • προνομιακή πρόσβαση στην επιχειρηματική ευφυΐα από την πλατφόρμα αγοραπωλησιών

Η λύση συνοδεύεται από μια προσαρμόσιμη λύση back-end για την παρακολούθηση του πλήρους funnel πωλήσεων με μια ματιά και ενσωμάτωση Single Sign-ON/SAML για την κεντρική πρόσβαση του οργανισμού.

Το πιο πρόσφατο έργο αναφοράς με τη doValue:

www.debitos.com/dolook

Λύση προσαρμοσμένη στο Εταιρικό σας Προφίλ και Brand

Βελτιωμένος έλεγχος Backend με funnel Πωλήσεων

Τράπεζες & τρίτα μέρη

Η Debitos παρέχει έτοιμα προς χρήση APIs με κορυφαίους παρόχους λογισμικού στον τομέα της διαχείρισης χρέους, καθώς και λειτουργίες single sign-on και επεξεργασίας batch. Αυτή η ενοποίηση για επαγγελματίες διαχειριστές απαιτήσεων βελτιώνει το επίπεδο της υπηρεσίας, μειώνοντας τον χρόνο και την προσπάθεια για την πρόσβαση στην πλατφόρμα της Debitos, δημιουργία καταχωρίσεων, ανέβασμα data tape δανείων και εγγράφων με δομημένο τρόπο στο data room της Debitos και παρακολούθηση καταχωρίσεων και προσφορών αγοράς. Τελικά, αυτό θα οδηγήσει σε μία end-to-end λύση που παράγει το υψηλότερο αποτέλεσμα με τον καλύτερο δυνατό βαθμό αυτοματοποίησης.