March 26, 2024 10:13 am

,

Ιταλία & Ισπανία 2024: Ανασκόπηση και προοπτικές μακροοικονομικών και ΜΕΔ

Η κεντρική τράπεζα της Ιταλίας υποβάθμισε επίσης τις προβλέψεις σχετικά με το ΑΕΠ για το 2024 στο 0,6%, εφόσον οι οικονομολόγοι καταλήγουν στο ότι η οικονομία έκλεισε το 2023 σε κατάσταση στασιμότητας. Ο περιοριστικός κύκλος της νομισματικής πολιτικής, οι γεωπολιτικοί αντίθετοι άνεμοι, ο αυξημένος πληθωρισμός και η υποτονική αύξηση των μισθών συνέχισαν να επιβαρύνουν τις επενδύσεις και την κατανάλωση των νοικοκυριών. Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ αύξησε επίσης το premium του ασφαλίστρου κινδύνου για τους τίτλους του ιταλικού δημοσίου, διατηρώντας το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις σε υψηλά επίπεδα.

 

Η ING προβλέπει (στα Αγγλικά) μικρή συρρίκνωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο, με τη βιομηχανία να λειτουργεί ως τροχοπέδη στις αρχές του νέου έτους. Η ιταλική βιομηχανική παραγωγή ήταν ελαφρώς ισχυρότερη από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας άνοδο 1,1% σε μηνιαία βάση,έχουν αναφερεί (στα Αγγλικά) η ISTAT, η ιταλική εθνική στατιστική υπηρεσία. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά 2,1%, αντανακλώντας την ευρύτερη αδυναμία της γερμανικής οικονομίας και τις ήπιες συνθήκες στην Κίνα.

 

Η Giorgia Meloni, πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με πληροφορίες (στα Αγγλικά) είπε ότι βλέπει περιθώρια για την οικονομία της Ιταλίας να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024, παρά το γεγονός ότι το στέλεχος του μπλοκ προβλέπει χαμηλότερες επιδόσεις για τη χώρα. Στις τελευταίες της οικονομικές προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει (στα Αγγλικά) ότι η αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε σε 0,9% στην ΕΕ, 0,8% στη ζώνη του ευρώ και 0,7% για την Ιταλία το 2024.

 

Περισσότερο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις αναμένονται το 2024. Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ της ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί από 6,3% το 2023 σε 3,0% το 2024 και 2,5% το 2025. Στη ζώνη του ευρώ, προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 5,4% το 2023 στο 2,7% το 2024 και στο 2,2% το 2025. Οι διαταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού θα μειώσουν τη δραστηριότητα εισαγωγών-εξαγωγών λόγω επιθέσεων σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Διώρυγα του Σουέζ, μια από τις σημαντικότερες διαδρομές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Οι εξαγωγές προβλέπεται να επεκταθούν σε συμφωνία με την ξένη ζήτηση, ενώ οι αδύναμες επενδυτικές δαπάνες σε κεφαλαιουχικά αγαθά θα θέσουν φραγμό στην αύξηση των εισαγωγών. Τον Ιανουάριο, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε οριακά στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου, αν και ο όγκος των βιβλίων παραγγελιών έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

 

Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται να επιβραδυνθούν σημαντικά, συγκρατημένες από την αύξηση του κόστους δανεισμού, τους αυστηρότερους όρους πρόσβασης στην πίστωση και την εξασθένηση των κινήτρων για την κατασκευή, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιταλίας. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ιταλία θα λάβει μόνο σταδιακή υποστήριξη από την ενδεχόμενη νομισματική χαλάρωση από την ΕΚΤ. Πιο σημαντική θα είναι η αποτελεσματικότητα και ο ρυθμός της οικονομικής ενίσχυσης της Ιταλίας από τις δημόσιες επενδύσεις που σχετίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP).

 

Το 2025, οι προβλέψεις για το ΑΕΠ αυξήθηκαν στο 1,1%, λόγω των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων των χαμηλότερων επιτοκίων στον ορίζοντα προβλέψεων. Η απασχόληση, η οποία επεκτάθηκε έντονα το 2023, αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αν και με ρυθμό περίπου στο ήμισυ αυτού του ΑΕΠ, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Ιταλίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί αργά, σε λίγο κάτω από το 7,5% έως το 2026.

 

Στην ιταλική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), η υποαπόδοση ορισμένων υφιστάμενων τιτλοποιήσεων GACS θεωρείται ότι εμποδίζει την αναβίωση του συστήματος, το οποίο έληξε στα τέλη του 2022. Σύμφωνα με την Scope Research, 14 από τις 25 κορυφαίες συναλλαγές GACS παρουσίασαν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τα αρχικά επιχειρηματικά τους σχέδια, ενώ οι ετήσιες εισπράξεις ΜΕΔ ήταν 226 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας 21% έναντι του μέσου όρου της προηγούμενης διετίας.

 

Αυτή η μείωση οφείλεται σε χαμηλότερα εξωδικαστικά έσοδα: οι προσφορές εξαγορών με έκπτωση (DPO) μειώθηκαν κατά 36% και οι πωλήσεις notes κατά 38%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Scope Ratings. «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα δικαστήρια έκλεισαν, οι διαχειριστές απαιτήσεων βασίζονταν σε εναλλακτικές μεθόδους συλλογής (DPO και πωλήσεις notes). Καθώς όμως τα δικαστήρια λειτουργούν και πάλι όπως πριν, οι Ιταλοί διαχειριστές απαιτήσεων υποστηρίζουν τη δικαστική προσέγγιση που γενικά οδηγεί σε υψηλότερες εισπράξεις, παρόλο που χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Επιπλέον, η άνοδος των επιτοκίων και το επιβαρυμένο μακροοικονομικό περιβάλλον μείωσαν το περιθώριο για εξωδικαστικές στρατηγικές», έγραψε η Scope.

 

Συνολικά 42 συναλλαγές ολοκληρώθηκαν το 2023 με συνολική ακαθάριστη λογιστική αξία (GBV) 12,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 67,4% χαμηλότερη σε όρους GBV σε σχέση με το 2022. Ωστόσο, οι εισροές νέων ιταλικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers, καθώς ο απόηχος του καθεστώτος αναστολής πληρωμών δανείων και άνω των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δανεισμό που εγγυήθηκε η κυβέρνηση από την εποχή της πανδημίας, βοήθησαν στη συγκράτηση νέων χρεοκοπιών. Το απόθεμα των ΜΕΑ στην Ιταλία εκτιμάται ότι έφτασε τα ιστορικά ελάχιστα επίπεδα των 56 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2023, από 397 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της PwC. Ενώ το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων βελτιώνει την κερδοφορία των τραπεζών για νέα δάνεια, το περιβάλλον εγκυμονεί επίσης αυξημένους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων για τις εταιρείες που αγωνίζονται να απορροφήσουν το αυξημένο και παρατεταμένο υψηλό κόστος δανεισμού. Επιπλέον, το περιβάλλον αυξάνει επίσης το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών, οδηγώντας σε επιβράδυνση της ζήτησης πιστώσεων και πιθανή επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας. Με περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΜΕΑ που πρέπει ακόμη να διαχειριστούν και να ανακτηθούν, υπάρχει σημαντικός όγκος για την τόνωση μιας συνεχιζόμενης και δυναμικής δευτερογενούς αγοράς τα επόμενα χρόνια.

 

Ισπανία: η οικονομία της ευρωζώνης με τις ισχυρότερες επιδόσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

 

Η Ισπανία αναμένεται να είναι η οικονομία με τις ισχυρότερες επιδόσεις στη νομισματική ένωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2024. Η ισπανική οικονομία επιβραδύνθηκε το 2023, αλλά συνέχισε να αναπτύσσεται με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Το ετήσιο ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,7% φέτος, μετά το 2,5% το 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, το ΑΕΠ θα είναι 1,9% το 2025 και 1,7% το 2026, προβλέπει (στα Αγγλικά) η Τράπεζα της Ισπανίας.

 

Στο τέταρτο τρίμηνο, η οικονομία της Ισπανίας επεκτάθηκε (στα Αγγλικά) κατά 0,6%, ενισχυμένη από την εγχώρια ζήτηση. Ο μεταποιητικός τομέας στην Ισπανία είναι λιγότερο κυρίαρχη οικονομική κινητήρια δύναμη σε σύγκριση με τη Γερμανία, και επίσης εξαρτάται λιγότερο από τις εξαγωγές της Κίνας. Τούτου λεχθέντος, η οικονομική υπεραπόδοση της Ισπανίας μειώνεται. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αισθάνονται όλο και περισσότερο τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων, ενώ η υπερβολική πανδημική αποταμίευση έχει εξαντληθεί και η επιδείνωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος έχει μειώσει το διεθνές εμπόριο.

 

Η κατανάλωση των νοικοκυριών συνεχίζει επίσης να μετριάζεται, καθώς η αυστηρότερη νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομία με υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, περιορισμένο τραπεζικό δανεισμό σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, χαμηλότερη καταναλωτική εμπιστοσύνη και πιστωτική ζήτηση. Ο νέος δανεισμός προς τις επιχειρήσεις είναι αισθητά χαμηλότερος. Αν και τα επιτόκια θα αρχίσουν να μειώνονται φέτος, συνήθως υπάρχει μια καθυστερημένη επίπτωση προτού η νομισματική χαλάρωση επηρεάσει την οικονομία.

 

Η υποκείμενη δυναμική του πληθωρισμού αναμένεται να μετριαστεί, καθώς οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων ομαλοποιούνται και οι δύο. Οι τιμές στους τομείς της αναψυχής, της φιλοξενίας και του τουρισμού έχουν αρχίσει να μετριάζονται. Ωστόσο, οι υπολειπόμενες πληθωριστικές πιέσεις θα εξακολουθήσουν να έχουν περιοριστική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, αν και σε μικρότερο βαθμό. Ο γενικός πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,4% το 2023 και προβλέπεται σε 3,3% το 2024, 2,0% το 2025 και 1,9% το 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας. Ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων) προβλέπεται να μειωθεί από 4,6% το 2023 σε 3,0% το 2024,σύμφωνα με (στα Αγγλικά) την Caixa Bank. Το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί από 12,9% το 2022 σε 12,1% το 2023 και θα κατευθυνθεί αργά προς τα κάτω – φθάνοντας περίπου στο 11% – κατά την περίοδο 2024-2026. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά το 2023, λόγω της ισχυρής αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, και στη συνέχεια να σταθεροποιηθεί στο 106,5% το 2024 και το 2025.

 

Οι καθοδικοί κίνδυνοι αυξάνονται με την εμφάνιση ενός νέου γεωπολιτικού σημείου ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, το οποίο έχει τη δυνατότητα να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και με την αδυναμία άλλων μεγάλων οικονομιών, ιδίως της Γερμανίας και της Κίνας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ισπανικό τραπεζικό σύστημα έχει αποδειχθεί ανθεκτικό. Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) συνέχισαν να μειώνονται και οι αγορές χονδρικής τραπεζικής χρηματοδότησης έχουν ομαλοποιηθεί. Καθώς τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναμένεται κάποια σταδιακή επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας. Το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης δημιουργεί ένα στοιχείο ευπάθειας στις αγορές εταιρικής χρηματοδότησης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπίες μεταξύ των πιο κακής κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων.

 

Ο δείκτης ΜΕΔ της Ισπανίας μειώθηκε στο 3,4% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023, σύμφωνα με την τράπεζα της Ισπανίας, παραμένοντας σε πτωτική τάση, λόγω της αύξησης μεταξύ των διαθέσιμων κατοικιών και ακινήτων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της διαχείρισης απαιτήσεων ήταν ζωντανή. Τον Μάρτιο του 2023, η Finsolutia πουλήθηκε στην Pollen Street και η Intrum έκλεισε την αγορά της Haya Real Estate δύο μήνες αργότερα. Η Haya Real Estate διαχειρίζεται περισσότερα από 200.000 ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και 60 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους υπό διαχείριση. Η KKR συμφώνησε επίσης στην πώληση του servicer Hipoges για 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Lone Star και η CaixaBank είναι σε διαπραγμάτευση της πώλησης (στα Αγγλικά) της θυγατρικής Servihabitat στην Pollen Street.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

Ετικέτες: , , ,

(Δικαιώματα εικόνων: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/emicristea )

Comments are closed here.

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here