April 17, 2023 11:11 am

,

Η Debitos λανσάρει υπηρεσίες Data Converter και Portfolio Analytics για την υποστήριξη της διαδικασίας τυποποίησης της EBA

  • Η υπηρεσία Portfolio Analytics ενσωματώνει αυτοματοποιημένες ανεξάρτητες αναφορές ηλεκτρονικής αποτίμησης στην πλατφόρμα Debitos
  • Διαδραστικές εκθέσεις descriptive analytics, υποστηρίζουν βελτιωμένο αναλυτικό έλεγχο και προβλέψεις ταμειακών ροών, εμπλουτίζοντας τη δέουσα επιμέλεια και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών
  • Η νέα υπηρεσία Data Converter μεταφέρει δεδομένα παλαιού τύπου σε σύντομα υποχρεωτικά πρότυπα δεδομένων της EBA, εμβαθύνοντας την τυποποίηση δεδομένων σε ολόκληρο τον κλάδο

 

Φρανκφούρτη – 17 Απριλίου 2023: Η Debitos, η κορυφαία πλατφόρμα για συναλλαγές δανείων στην Ευρώπη, έχει ενσωματώσει μια υπηρεσία Portfolio Analytics, αυτοματοποιώντας μια κύρια λειτουργία δέουσας επιμέλειας και υποστηρίζοντας πιο αποτελεσματική συναλλακτική δραστηριότητα.

Η νέα υπηρεσία Portfolio Analytics δίνει τη δυνατότητα στους αγοραστές να δημιουργούν διαδραστικές εκθέσεις descriptive analytics για συναλλαγές στη Debitos. Το dashboard υποστηρίζει τον έλεγχο ταμειακών ροών σε επίπεδα χαρτοφυλακίου και δανείου, καθώς και μια ποικιλία βελτιώσεων της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας που οδηγούν σε ενημερωμένες αποφάσεις και προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με την τιμή αγοράς, τις ανακτήσεις, την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, τη σύνθεση των εξασφαλίσεων, τις νομικές ενέργειες και τους δείκτες κάλυψης χρέους. Αυτή η βελτιωμένη εμπειρία δέουσας επιμέλειας οδηγεί συχνά σε πιο ακριβείς τιμές, ευθυγραμμίζοντας τις προσδοκίες του πωλητή και του αγοραστή.

«Τα δάνεια έρχονται συχνά στην αγορά προς πώληση με το datatape να αποτελείται από προσαρμοσμένα πρότυπα δεδομένων στο Excel, απαιτώντας χρόνο και δεξιότητα για να ελεγχθούν, να κατανοηθούν και να αποτιμηθούν ανεξάρτητα, κάτι που τελικά συνεπάγεται κόστος», εξηγεί ο Timur Peters, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Debitos. «Η ενσωματωμένη υπηρεσία μας Portfolio Analytics είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σουίτα εργαλείων μας, σχεδιασμένη να βελτιώνει τα δεδομένα συναλλαγών με διαδραστικές αναλυτικές εκθέσεις, ευθυγραμμισμένες με τις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής του κλάδου. Τελικά, τα τυποποιημένα, απλοποιημένα και αυτοματοποιημένα εργαλεία συμβάλλουν στην υποστήριξη της συναλλακτικής δραστηριότητας και στην επίτευξη αποτελεσματικής τιμολόγησης».

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) κατέστησαν δυνατή αυτή την εξέλιξη ενισχύοντας τις δραστηριότητες της δευτερογενούς αγοράς γύρω από τη ρύθμιση και την τυποποίηση. Τα υποδείγματα δεδομένων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) της ΕΑΤ, που δημιουργήθηκαν το 2017 και ενημερώθηκαν το 2018 και το 2022, σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν τη χρηματοοικονομική δέουσα επιμέλεια και την αποτίμηση των συναλλαγών ΜΕΔ. Τα πρότυπα δεδομένων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) της ΕΑΤ αποτελούν μέρος της εφαρμογής τεχνικών προτύπων (ITS) για την Οδηγία για τους Διαχειριστές Απαιτήσεων, η οποία θα γίνει υποχρεωτική απαίτηση για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με πιστώσεις που εκδόθηκαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2018 και κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες μετά την 28η Δεκεμβρίου 2021.

 

Υπηρεσία Μετατροπέα Δεδομένων

Για να υποστηρίξει την υιοθέτηση σε ολόκληρο τον κλάδο των προσεχώς υποχρεωτικών προτύπων δεδομένων EBA NPL, η Debitos έχει αναπτύξει μια υπηρεσία Μετατροπέα δεδομένων που μεταφέρει υπάρχοντα δεδομένα από πρότυπα δεδομένων δανείων παλαιού τύπου (Loan Data Tapes – LDTs) σε τυποποιημένα πρότυπα EBA. «Όσο περισσότερο η αγορά κινείται προς τυποποιημένα πρότυπα δεδομένων, τόσο πιο ισχυρά γίνονται τα επόμενα analytics», πρόσθεσε ο Timur Peters, «τα τυποποιημένα δεδομένα ενθαρρύνουν την αυξημένη συλλογή, σύγκριση και αξιολόγηση δεδομένων για περιουσιακά στοιχεία και συναλλαγές που τελικά διευκολύνουν τις στρατηγικές αποφάσεις».

 

 

Ο κ. Peters πρόσθεσε: «Τα τακτικά σημεία δεδομένων αποτίμησης, μαζί με την αυξημένη τυποποίηση δεδομένων, θα εμπλουτίσουν περαιτέρω τα analytics περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών, παρέχοντας συνεχή πραγματική απόδοση του χαρτοφυλακίου με την πάροδο του χρόνου. Μαζί, αυτά τα εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την κοινότητα της πλατφόρμας Debitos μέσω προσέλκυσης περισσότερων πωλητών ώστε να ανεβάσουν δεδομένα χαρτοφυλακίων καθώς και μέσω της αυξημένης εμπλοκής των αγοραστών».

Αυτά τα εργαλεία ακολουθούν δύο σημαντικές προσθήκες υπηρεσιών στην πλατφόρμα της Debitos πέρυσι. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Debitos κυκλοφόρησε το Servicing Navigator, το οποίο συνδέει επενδυτές χρέους και τράπεζες με διαχειριστές απαιτήσεων, βοηθώντας τους αντισυμβαλλομένους να βρουν τους καταλληλότερους διαχειριστές απαιτήσεων για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια πιστώσεων που κατέχουν. Επίσης, η Debitos ξεκίνησε την υπηρεσία Creditor Coordination που φέρνει σε επαφή ανόμοιους πιστωτές σε, ευρέως διαδεδομένες, εταιρικές δανειακές διευκολύνσεις ώστε να συντονίσει τη συνεργασία και τις συναλλαγές. Όλες αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν μέρος του νέου Premium Plan που ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 2023.

 

Σχετικά με τη Debitos

Η Debitos είναι η κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών δανείων στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τράπεζες, funds και εταιρείες να πωλούν τα πιστωτικά ανοίγματά τους στην αγορά μέσω της ανοιχτής και διαφανούς πλατφόρμας συναλλαγών της που βασίζεται σε δημοπρασίες.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ψηφιοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας πώλησης και μπορεί να μειώσει τον αναμενόμενο χρόνο διάθεσης σε 3-8 εβδομάδες σε σύγκριση με 3-6 μήνες της παραδοσιακής διαδικασίας. Η Debitos ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη το 2010 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία συναλλαγές σε περισσότερα από 800.000 δάνεια σε 16 χώρες. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 1.800 επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στη Debitos.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

Ετικέτες:

(Δικαιώματα εικόνων: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/naratripboonroung)

Leave a Reply

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here