Σύμβουλος Συναλλαγών

Πλεονεκτήματα της χρήσης της Debitos για τις εντολές σας


Χρησιμοποιήστε μια δοκιμασμένη τεχνολογία για να αυξήσετε τα αποτελέσματα των πωλήσεών σας, να μειώσετε τις προσπάθειές σας και να επεκτείνετε τις δυνατότητες των υπηρεσιών σας!

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια καθημερινά διευρυνόμενη επενδυτική βάση δεδομένων

Η επενδυτική πλατφόρμα της Debitos κατατάσσει τους επενδυτές ανά χώρα, κατηγορία διαπραγμάτευσης και μέγεθος συναλλαγών και επικαιροποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η πλατφόρμα λειτουργεί κεντρικά και αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα, βοηθώντας σας να βρείτε τον σωστό επενδυτή για τον πελάτη σας για κάθε συναλλαγή.

Πλήρης έλεγχος διαδικασιών

Επιλέγετε αποκλειστικά εσείς τους αγοραστές στους οποίους θέλετε να παράσχετε πρόσβαση στον πλειστηριασμό του πελάτη σας. Εσείς επίσης καθορίζετε τη διάρκεια του πλειστηριασμού, ενώ θέτετε και το ελάχιστο τίμημα το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Διαχειριστείτε 5 συναλλαγές αντί για 1

Χρησιμοποιώντας την κεντροποιημένη κλιμακούμενη πλατφόρμα, μπορείτε να διαχωρίσετε μεγάλα χαρτοφυλάκια σε παράλληλες συναλλαγές ή να διαχειριστείτε ακόμη και 3-5 συναλλαγές διαφορετικών πελατών ταυτόχρονα.

Αποδεσμεύστε πόρους και αυξήστε την κερδοφορία σας

Ξεχάστε τη συμπλήρωση φύλλων Excel με Ε&Α και το χάσιμο χρόνου σε μακροσκελείς διαπραγματεύσεις με διαφορετικούς αγοραστές. Χρησιμοποιείστε σαφείς όρους πωλήσεων και μια βελτιστοποιημένη διαδικασία για Αγοραστές και Πωλητές, για να διεκπεραιώσετε τη συναλλαγή σας όσο το δυνατό πιο ομαλά και να μειώσετε τη διάρκειά της έως και 5 φορές.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες των υπηρεσιών σας

Ενδεχομένως να έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με συναλλαγές άνω των 200 εκατ. ευρώ και με 1-2 κατηγορίες διαπραγμάτευσης. Τώρα μπορείτε να διενεργείτε επικερδώς και συναλλαγές μικρότερου όγκου, ακόμη και μεμονωμένες συναλλαγές σε έως 12 διαφορετικές κατηγορίες διαπραγμάτευσης.

Εφαρμογή των πλέον αυστηρών προτύπων ασφαλείας

Τα δεδομένα του πελάτη σας κρυπτογραφούνται για τους σκοπούς της διαβίβασης και φυλάσσονται σε μηχανογραφικό κέντρο, το οποίο τηρεί τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις του γερμανικού Νόμου περί Τραπεζικής (“Kreditwesengesetz”).

Εμπορεύσιμες οφειλές

Δάνεια


Δάνεια εταιριών /δημόσιων επιχειρήσεων

  • Εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα / μη εξασφαλισμένα με ακίνητα
  • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα / μη εξασφαλισμένα με ακίνητα

Δάνεια ιδιωτών

  • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα / μη εξασφαλισμένα με ακίνητα

Απαιτήσεις


Απαιτήσεις έναντι εταιριών /δημοσίων επιχειρήσεων

  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
  • Μη Εξυπηρετούμενες

Απαιτήσεις κατά ιδιωτών

  • Μη Εξυπηρετούμενες

Αξιώσεις


  • Πτωχεύσεις
  • Αντιδικίες

Διαδικασία για τους πωλητές

Βήμα 1:

Επιλογή των οφειλών που θα πωληθούν στην Αγορά της Debitos

Βήμα 2:

Μεταφόρτωση δεδομένων, καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος και της διάρκειας του πλειστηριασμού

Βήμα 3:

Νομικός έλεγχος, αποτίμηση και υποβολή προσφορών από επενδυτές. Επικρατεί η υψηλότερη προσφορά

Βήμα 4:

Μεταβίβαση τίτλων σε αντάλλαγμα προς το τίμημα της πώλησης

Προμήθεια

Διάρθρωση αμοιβών


Ενδεικτική φάση:

€ 5.000

Προετοιμασία δεδομένων του έργου στον ιστότοπο:

1/2 Ημέρα
Χωρίς αμοιβή

Αμοιβή ανώτερου στελέχους ανά ημέρα
€ 500

Αμοιβή νεώτερου στελέχους ανά ημέρα
€ 300

Στόχος μας είναι ναι είμαστε εξίσου επιτυχημένοι με εσάς. Για το λόγο αυτό, χρεώνουμε μια αμοιβή, μόνο όμως μετά από την επιτυχή πώληση των οφειλών σας. Οι προσφορές που υποβάλλονται από τους επενδυτές πρέπει να υπερβαίνουν το καθορισμένο ελάχιστο τίμημα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αμοιβή που χρεώνεται για την πώληση εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία διατίθενται οι οφειλές σας.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν δεν είστε βέβαιοι για το ελάχιστο τίμημα. Παρέχουμε πλήρη διαφάνεια σε κάθε περίπτωση.

Μοντέλο Περιορισμού

Βασιζόμαστε σε μακρόχρονες συνεργασίες, στο πλαίσιο των οποίων επικεντρωνόμαστε στο να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους συμβούλους συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουμε ένα ξεχωριστό μοντέλο αμοιβών για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τους στόχους σας και τους κοινούς στόχους που μοιράζεστε με την Debitos. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια διαδικτυακή παρουσίαση ή για να κανονίσουμε κάποια συνάντηση.