Πωλητές

«Η ομάδα της Debitos έχει δημιουργήσει μια αποδοτική αγορά οφειλών για την Ευρώπη»

Δρ. Axel Wieandt

Σύμβουλος, Debitos GmbH

«Η ομάδα της Debitos έχει δημιουργήσει μια αποδοτική αγορά οφειλών για την Ευρώπη»

Δρ. Axel Wieandt

Σύμβουλος, Debitos GmbH

Πλεονεκτήματα της πώλησης οφειλών μέσω της Debitos


Τράπεζες και εταιρίες επωφελούνται από την Debitos μέσω της πρόσβασης σε περισσότερους από 1500 θεσμικούς επενδυτές και απολαμβάνουν σειρά πλεονεκτημάτων!

Πλήρης έλεγχος διαδικασιών

Επιλέγετε εσείς τους αγοραστές στους οποίους θέλετε να παράσχετε πρόσβαση στον πλειστηριασμό σας. Εσείς επίσης καθορίζετε τη διάρκεια του πλειστηριασμού, ενώ θέτετε και το ελάχιστο τίμημα το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Πραγματική πώληση χωρίς μεταβολές.

Επωφελείστε από πραγματικές πωλήσεις χωρίς μεταβολές. Όλοι οι κίνδυνοι μεταβιβάζονται στο σύνολό τους στον τελικό αγοραστή, μαζί με τα πιθανά μελλοντικά έσοδα.

Πλήρης διαφάνεια

Όλες οι οφειλές και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεταβιβάζονται με διαδικασία πλειστηριασμού. Ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για κάθε προσφορά.

Αποδέσμευση πόρων

Η πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και χρεών βοηθά την απομόχλευση του ισολογισμού σας και σας επιτρέπει να αποδεσμεύσετε πόρους, ώστε να εστιάσετε στην βασική σας δραστηριότητα.

Ασύγκριτη ταχύτητα

Οι νομικοί έλεγχοι, οι Ε&Α και η τιμολόγηση διενεργούνται απευθείας στην Debitos. Η παροχή σύμβασης αγοραπωλησίας στα πλαίσια του νομικού ελέγχου συμβάλλει στην αποφυγή μακροσκελών διαπραγματεύσεων.

Εφαρμογή των πλέον αυστηρών προτύπων ασφαλείας

Τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται για τους σκοπούς της μεταβίβασης και φυλάσσονται σε μηχανογραφικό κέντρο, το οποίο τηρεί τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας Τραπεζικών Υποδομών.

Εμπορεύσιμες οφειλές

Δάνεια


Δάνεια εταιριών /δημόσιων επιχειρήσεων

 • Εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα / μη εξασφαλισμένα με ακίνητα
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα / μη εξασφαλισμένα με ακίνητα

Δάνεια ιδιωτών

 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα / μη εξασφαλισμένα με ακίνητα

Απαιτήσεις


Απαιτήσεις έναντι εταιριών /δημοσίων επιχειρήσεων

 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
 • Μη Εξυπηρετούμενα

Απαιτήσεις κατά ιδιωτών

 • Μη Εξυπηρετούμενες

Αξιώσεις


 • Πτωχεύσεις
 • Αντιδικίες

Διαδικασία για τους πωλητές

Βήμα 1:

Επιλογή των οφειλών που θα πωληθούν στην Αγορά της Debitos

Βήμα 2:

Μεταφόρτωση δεδομένων, καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος και της διάρκειας του πλειστηριασμού

Βήμα 3:

Νομικός έλεγχος, αποτίμηση και υποβολή προσφορών από επενδυτές. Επικρατεί η υψηλότερη προσφορά

Βήμα 4:

Μεταβίβαση τίτλων σε αντάλλαγμα για το τίμημα της πώλησης

Προμήθεια

Διάρθρωση αμοιβών


Χρέωση καταχώρησης:

€ 5.000

Επιπρόσθετες υπηρεσίες:

Προετοιμασία δεδομένων, Διαχείριση οφειλέτη / πιστωτή, τροποποιήσεις πληροφορικής

Αμοιβή ανώτερου στελέχους ανά ημέρα
€ 800

Αμοιβή νεώτερου στελέχους ανά ημέρα
€ 500

τέλος συναλλαγής:

Fe

DEBITOS PREMIUM

Be ready for our new features

Λάβετε δωρεάν αποτίμηση τώρα!

Εμπιστευτικό. Γρήγορες διαδικασίες. Χωρίς δεσμεύσεις.

Σας προσφέρουμε δωρεάν ενδεικτική αποτίμηση των οφειλών σας. Συμπληρώστε απλώς το έντυπο επισυνάπτοντας σε αυτό όλα τα σχετικά έγγραφα, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα. Στη συνέχεια μπορείτε ελεύθερα να ξεκινήσετε διαδικασία πλειστηριασμού για την πώληση των οφειλών σας στη Debitos. Επισημαίνεται ότι αποτιμούμε μόνο οφειλές ελάχιστης ονομαστικής αξίας 1.000.000 (EUR/USD).


1Μας παρέχετε τα δεδομένα σας
2Διενεργούμε αποτίμηση και ανάλυση
3Λαμβάνετε τα αποτελέσματα

  Your contact data


  Data of your debts

  * Mandatory
  With a click of the button "Request a free indicative valuation" you agree to our Data protection declaration and our General Terms and Conditions of Usage and Auction.