March 30, 2023 4:19 pm

,

Οι αυξανόμενες αντιξοότητες σε ολόκληρη την Ιταλική οικονομία υποδηλώνουν αύξηση του κινδύνου ΜΕΔ στο μέλλον

Αναδυόμενες αντιξοότητες συγκεκριμένες για την Ιταλία αυξάνονται και οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ρυθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) κατά το έτος μπροστά μας. Το 2023 φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα πολυτάραχο. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να επαγρυπνούν για πολλούς ξεχωριστούς και αλληλένδετους κινδύνους και ευκαιρίες.

Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τις βασικές τάσεις και τις αναπτυσσόμενες προκλήσεις που έρχονται. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Μια προοπτική για την Ιταλική αγορά ΜΕΔ για τα επόμενα δύο χρόνια
  • Τα ορόσημα απομόχλευσης των Ιταλικών τραπεζών το 2022
  • Τα σχέδια των αρχών να τροποποιήσουν και να ανανεώσουν το σχέδιο GACS
  • Η διαφαινόμενη κρίση ρευστότητας που προκαλείται από το καθεστώς Superbonus στον κατασκευαστικό τομέα της Ιταλίας και
  • τη μερική πώληση και εκούσια εκκαθάριση της Credimi- και
  • Μια περίληψη των βασικών συναλλαγών ΜΕΔ το 2022.

 

Προβλέψεις για τα ΜΕΔ: 56 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια

Τα νέα επισφαλή δάνεια στον Ιταλικό τραπεζικό τομέα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 56 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με την Banca Ifis, αντανακλώντας συγκρατημένη οπτική όσων αφορά τις αναμενόμενες ροές υπό το φως των βελτιωμένων μακροοικονομικών προοπτικών. Η εισροή νέων επισφαλών δανείων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε συναλλαγές ΜΕΔ ύψους μεταξύ 40 και 33 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Banca Ifis, εκ των οποίων περίπου το 35% θα είναι δευτερογενείς συναλλαγές.  Τα υψηλά επίπεδα δραστηριότητας ΜΕΔ υποστηρίζονται από την ανάπτυξη πλατφορμών πωλήσεων που διευκολύνουν τις δευτερογενείς και τριτογενείς συναλλαγές, την αυξημένη όρεξη μεταξύ των μικρότερων επενδυτών και τις πωλήσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων στα χαρτοφυλάκια του GACS.

Οι Ιταλικές τράπεζες απομόχλευσαν σημαντικά τους ισολογισμούς των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) κατά τη διάρκεια του 2022, βελτιώνοντας τα προφίλ κινδύνου και κεφαλαιοποίησης, γεγονός που ωθήθηκε από συντονισμένη αποκλιμάκωση πριν και μετά από την πανδημία. Τα ΜΕΔ στα Ιταλικά χαρτοφυλάκια τραπεζικών εργασιών μειώθηκαν κατά 37,2% σε 67 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα (στα αγγλικά) με την κεντρική τράπεζα της Ιταλίας, που αντιστοιχεί σε μείωση 24,9 δισ. ευρώ. Περισσότερα από τα μισά από τα εναπομείναντα επισφαλή δάνεια, 36,5 δισ. ευρώ ή 53,3%, χαρακτηρίζονται ως αβέβαιης είσπραξης (UtP), όπως στο τρίτο τρίμηνο του 2022. Συγκριτικά, τα αντίστοιχα στοιχεία (στα αγγλικά) του γ’ τριμήνου του 2021 ήταν 36,5 δισ. ευρώ και 49,2%, αντίστοιχα. Τα Ιταλικά αποθέματα ΜΕΔ κορυφώθηκαν στο τέλος του 2015 στα 341,1 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι παραμένει λιγότερο από το 20% του αρχικού βουνού επισφαλών απαιτήσεων. Ωστόσο, τα αποθέματα δανείων Σταδίου 2 της Ιταλίας – συχνά πρόδρομος των ΜΕΔ – ήταν 13,1% το 3ο τρίμηνο (2ο τρίμηνο: 13,6%) σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 9,8% (2ο τρίμηνο: 9,7%), υποδηλώνοντας υψηλότερο μελλοντικό κίνδυνο στις Ιταλικές τράπεζες.

 

Η ανανέωση του GACS είναι το κλειδί για τη δραστηριότητα των ΜΕΔ του 2023

Οι Ιταλικές αρχές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τις αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαναφορά του προγράμματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων, GACS, για δύο χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, σύμφωνα με (στα αγγλικά) το Reuters.

Το GACS, το οποίο έληξε τον περασμένο Ιούνιο, έχει βοηθήσει τις Ιταλικές τράπεζες να απομοχλεύσουν επισφαλή χρέη ύψους 117 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2016. Η Ιταλία θέλει να ανανεώσει το πρόγραμμα, βάσει του οποίου το κράτος παρέχει εγγυήσεις για να βοηθήσει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια, ενώ παράλληλα αυστηροποιεί τις κρατικές εγγυήσεις προς τους επενδυτές που αγοράζουν κόκκινα τραπεζικά δάνεια που τιτλοποιούνται. Το αναθεωρημένο σύστημα GACS αναμένεται να είναι λιγότερο γενναιόδωρο για τις τράπεζες και να αυξήσει την προστασία των φορολογουμένων μειώνοντας τις εγγυήσεις σε συμφωνίες τιτλοποίησης κόκκινων δανείων.

Σε αντίθεση με το HAPS της Ελλάδας, το GACS της Ιταλίας κάλυπτε μόνο τα καταγγελθέντα δάνεια και δεν αντιμετώπιζε τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης (UTP). “Το μεγάλο απόθεμα των ιταλικών UTPs πρέπει ακόμη να επεξεργαστεί και οι τιτλοποιήσεις εκτός του GACS θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για αυτά τα χαρτοφυλάκια το 2023”, σύμφωνα με το DBRS European NPLs 2023 Credit Outlook.

Ο δείκτης ΜΕΔ για τις τράπεζες που παρακολουθούνται από την EBA στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022 ήταν 2,6%, ενώ, στον ιστότοπο της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας, ο δείκτης αυτός είναι 3,5% για όλες τις Ιταλικές τράπεζες – γεγονός που υποδηλώνει υψηλότερους δείκτες ΜΕΔ για τις μικρότερες τράπεζες. Παρά τις δυσκολίες συλλογής δεδομένων που συνδέονται με αυτού του είδους τις συναλλαγές, το 2023 θα μπορούσε ενδεχομένως να φέρει περισσότερες ομαδοποιημένες συναλλαγές για τις μικρότερες τράπεζες.

 

Το σύστημα Superbonus της Ιταλίας προκαλεί κρίση ρευστότητας στον κατασκευαστικό τομέα

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι σκοπεύει να αναθεωρήσει το κακοσχεδιασμένο σύστημα έκπτωσης “superbonus” για την ανακαίνιση κατοικιών της Ιταλίας, το οποίο έχει προκαλέσει νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε κατοικίες.

Το σχέδιο Superbonus εισήχθη τον Μάιο του 2020 από την κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Κινήματος Των Πέντε Αστέρων με στόχο την ανακαίνιση των κατοικιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το σύστημα επέτρεπε στους ιδιοκτήτες κατοικιών να λάβουν το 110% των δαπανών ανακαίνισης που καλύπτονταν από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, το σχέδιο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κακώς. Οι εύποροι ιδιοκτήτες ακινήτων και ιδιοκτήτες κατοικιών ήταν οι κύριοι δικαιούχοι, οι οποίοι επίσης παραπονέθηκαν (στα αγγλικά) για καθυστερημένη πρόσβαση σε πιστώσεις, μπλοκαρισμένες πιστώσεις και κρυφές χρεώσεις. Το σχέδιο επέτρεπε στους ιδιοκτήτες ακινήτων να μεταφέρουν πιστώσεις Superbonus σε κατασκευαστές αντί πληρωμής, με τους κατασκευαστές να πωλούν τις πιστώσεις στις τράπεζες. Η πίστωση Superbonus ήταν ανάλογη με τις δαπάνες, γεγονός που τροφοδότησε τον πληθωρισμό και οδήγησε επίσης σε απάτες στον κατασκευαστικό τομέα.

Τελικά, το σύστημα επιβάρυνε τα Ιταλικά οικονομικά, κοστίζοντας στον κρατικό προϋπολογισμό περισσότερα από 105 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη Μελόνι. Πάνω από 71,7 δισ. ευρώ σε φορολογικές πιστώσεις Superbonus παρατάθηκαν κατά τα δυόμισι χρόνια έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (στα αγγλικά). Οι εκτιμήσεις της Ιταλικής κυβέρνησης για τις απάτες στο Superbonus ανέρχονται σε δισεκατομμύρια.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, η Ιταλία ενέκρινε διάταγμα που εμποδίζει την πώληση φορολογικών πιστώσεων από το σύστημα. Μέχρι τότε, πολλές τράπεζες είχαν ήδη σταματήσει να αγοράζουν πιστώσεις, αφήνοντας στους κατασκευαστές 19 δισεκατομμύρια ευρώ σε συσσωρευμένες πιστώσεις Superbonus. Η Εθνική Ένωση Οικοδόμων της Ιταλίας (ANCE) προειδοποίησε (στα αγγλικά) ότι το νομοθετικό διάταγμα δεν θα λύσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνδέονται με τις πιστώσεις Superbonus. Το μπλοκάρισμα στην αγορά μεταφοράς φορολογικών πιστώσεων έχει δημιουργήσει έλλειψη ρευστότητας μεταξύ των Ιταλικών κατασκευαστικών εταιρειών. Η ANCE εκτιμά ότι περίπου 32.000 κατασκευαστικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με πτώχευση.

 

Credimi: μερική πώληση και εκούσια εκκαθάριση μετά τον τερματισμό της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης δημιουργεί κρίση ρευστότητας

Η Banca CF+, πρώην Credito Fondiario, φέρεται να έχει υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά επιχειρηματικής μονάδας της πλατφόρμας fintech Credimi, η οποία έχει υποστεί ζημία από το κλείσιμο των αγορών βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης της Ιταλίας. Τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης φέρεται να τίθενται σε εκούσια εκκαθάριση.

Η Credimi επιτάχυνε την πρόσβαση σε πιστώσεις για τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, αξιολογώντας τον πιστωτικό κίνδυνο μέσω ιδιόκτητης τεχνολογίας, η οποία υποστήριζε πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος και ταχεία εκταμίευση τιτλοποιημένων δανείων, που χρηματοδοτούνταν από μια σειρά ευρωπαϊκών τραπεζών. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η Intesa Sanpaolo, η Deutsche Bank, η Banca Generali, η Banca Sella και η Banca Popolare Pugliese. Ο fintech ψηφιακός δανειστής, που συνιδρύθηκε από τον Ignazio Rocco di Torrepadula, έχει τιτλοποιήσει περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ σε δάνεια ΜΜΕ από την έναρξή του το 2016.

Ωστόσο, καθώς οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν αυστηροποιηθεί, η Credimi ταλαιπωρείται όλο και περισσότερο. Πρώτον, σε συμμόρφωση με τους κανόνες τραπεζικής εποπτείας της Τράπεζας της Ιταλίας σχετικά με τους δείκτες κεφαλαίου που σχετίζονται με τα δάνεια που εκταμιεύονται μέσω της πλατφόρμας της, απαιτώντας διαδοχικούς γύρους αύξησης κεφαλαίου, οι οποίοι απορροφήθηκαν από λειτουργικές ζημίες, σύμφωνα με (στα αγγλικά) το Be Beez. Δεύτερον, η Credimi δυσκολεύτηκε να χρηματοδοτήσει τα χρεόγραφα στις τιτλοποιήσεις στα οποία πρέπει να κατέχει μερίδιο για να τα διανείμει στη συνέχεια μέσω της πλατφόρμας της. Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για την Credimi, γεγονός που οδήγησε τελικά σε κρίση ρευστότητας για τον δανειστή fintech.

 

Δραστηριότητα NPL 2022: μια σύντομη επισκόπηση

Η Ιταλική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων έκλεισε συμφωνίες αξίας 38,0 δισ. ευρώ το 2022, σταθμισμένες προς το πρώτο εξάμηνο του έτους πριν από τη λήξη του σχεδίου GACS. Άλλα 5,7 δισ. ευρώ είναι εν εξελίξει συμφωνίες που αναμένεται να κλείσουν φέτος, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο, ο μηχανισμός τιτλοποίησης παρέμεινε διαθέσιμος αλλά χωρίς κρατικές εγγυήσεις, γεγονός που επηρέασε το προφίλ κινδύνου, την τιμολόγηση και τελικά τη ροή των συμφωνιών. Περίπου 19,8 δισ. ευρώ από τις κλεισμένες συναλλαγές αφορούσαν επισφαλή δάνεια, 6,1 δισ. ευρώ από τις συμφωνίες αφορούν χαρτοφυλάκια UtP και 6,4 δισ. ευρώ αφορούν άλλες συναλλαγές με μικτή ή μη διαθέσιμη κατηγορία υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Η UniCredit και η Intesa Sanpaolo ηγήθηκαν της δραστηριότητας ΜΕΔ πέρυσι. Η UniCredit έκλεισε τρεις συμφωνίες: μια συμφωνία GACS ύψους 1,1 δισ. ευρώ με την Itaca SPV Srl, ένα μικτό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,9 δισ. ευρώ μέσω τιτλοποίησης με την Prelios και ένα μικτό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,3 δισ. ευρώ στην Illimity. Η Intesa Sanpaolo πούλησε ΜΕΔ ύψους 12 δισεκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο: ένα ΜΕΔ ύψους 8,5 δισεκ. ευρώ μέσω GACS στη Bayview και την CRC στη μεγαλύτερη συμφωνία του πρώτου εξαμήνου του 2022- ένα ΜΕΔ ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ στην CRC και ένα ΜΕΔ ύψους 1,4 δισεκ. ευρώ στην AMCO. Τρεις συμφωνίες GACS ολοκληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022, πριν από τη λήξη του υφιστάμενου σχεδίου GACS τον Ιούνιο του 2022: το Project Organa της Intesa SanPaolo ύψους 8,5 δισ. ευρώ, το Project Itaca της UniCredit ύψους 1,1 δισ. ευρώ και το Iccrea ύψους 0,7 δισ. ευρώ.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνJames Wallace

James Wallace is an editor, journalist, researcher and corporate writer on economics, geopolitics, finance, real estate, private equity, aviation, infrastructure and technology. He co-founded CoStar News in the UK in April 2011, and now works for multiple media organisations and corporations across writing, research, marketing/PR and consulting. He is an aspiring psychologist.

Website:
http://james-wallace.uk/

(Δικαιώματα εικόνων: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Stadtratte)

Leave a Reply

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here