December 15, 2023 8:17 am

,

Η Debitos Γιορτάζει Το Σημαντικό Ορόσημο Των 10 Δισεκατομμυρίων Ευρώ, Σηματοδοτώντας Μια Νέα Εποχή Στη Δευτερογενή Αγορά Χρέους

  • Η πλατφόρμα αγοραπωλησιών Debitos επιτυγχάνει ορόσημο 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πανευρωπαϊκές δευτερογενείς συναλλαγές χρέους.
  • Η Ελλάδα και η Ιταλία αποτελούν τους μεγαλύτερους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 76% όλων των συναλλαγών στην πλατφόρμα σε όρους GBV
  • Το τρέχον pipeline συνεπάγεται περαιτέρω δραστηριότητα 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ

 

Φρανκφούρτη – 15 Δεκεμβρίου, 2023: Η Debitos, η κορυφαία δευτερογενής πλατφόρμα αγοραπωλησιών δανείων στην Ευρώπη για τράπεζες και επενδυτές, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ σε Ακαθάριστη Λογιστική Αξία (GBV), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ωρίμανση της Ευρωπαϊκής δευτερογενούς αγοράς χρέους.

 

Η πλατφόρμα αγοραπωλησιών Debitos για δευτερογενείς πωλήσεις δανείων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012, έχοντας γεννηθεί υπό τη μακρά σκιά της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, παράλληλα με τη σταδιακή και στη συνέχεια ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, καθώς και τις ρυθμιστικές αλλαγές που ενθάρρυναν τις πωλήσεις δανείων όλων των τύπων πιστώσεων, ανεξαρτήτως κατάστασης απόδοσης και χώρας.

 

Κυριαρχούν οι συναλλαγές λιανικής πίστης

Κατά την παραπάνω από δεκαετή πορεία της, η ψηφιοποιημένη πλατφόρμα αγοραπωλησιών Debitos έχει ολοκληρώσει συναλλαγές σε πάνω από 10 διακριτούς τύπους πίστωσης. Οι τρεις κυρίαρχοι τύποι πίστωσης σχετίζονται όλοι με δάνεια λιανικής, αντανακλώντας τη βαθιά αναταραχή στην συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων την περίοδο μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι τεχνολογικές εξελίξεις ενέπνευσαν μόνιμες αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς των καταναλωτών που διατάραξαν τον κλάδο. Περίπου 5,5 δισ. ευρώ συναλλαγών στην πλατφόρμα ήταν μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής χωρίς εξασφαλίσεις, ακολουθούμενα από 1,7 δισ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής με εξασφαλίσεις ακινήτων. Επιπλέον, η πλατφόρμα έχει φιλοξενήσει μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις λιανικής αξίας περίπου 765 εκατ. ευρώ. Μαζί, αυτοί οι τρεις κορυφαίοι τύποι πίστωσης αντιπροσωπεύουν περίπου το 79% όλων των συναλλαγών υπό διαχείριση στην πλατφόρμα Debitos.

Τα τελευταία χρόνια, οι δευτερογενείς πωλήσεις χρέους στην πλατφόρμα έχουν εξελιχθεί με τη δυναμική της αγοράς, ευνοώντας μια ευρύτερη ομάδα συναλλαγών σε μια σειρά τύπων πιστώσεων και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, με την πλατφόρμα να φιλοξενεί περίπου 2 δισ. ευρώ σε εταιρικές μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές συναλλαγές. Αυτές αποτελούνται από 750 εκατ. ευρώ σε εταιρικές απαιτήσεις αφερεγγυότητας, 685 εκατ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις έναντι εταιρειών και δημόσιων φορέων και 412 εκατ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια με εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας. Επιπρόσθετα, υπάρχει επίσης μια ένδειξη ωρίμανσης των πωλήσεων των εξυπηρετούμενων εταιρικών πιστώσεων, με περισσότερα από 148 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα.

 

Καινοτόμες πλατφόρμες και γεωγραφικές τάσεις

Σε όλες τις ενεργές αγορές, περίπου 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε όρους GBV πωλήθηκαν με επιτυχία στην πλατφόρμα doLook, μια εξειδικευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών για πανευρωπαϊκά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που αναπτύχθηκε από την Debitos για τη doValue τον Απρίλιο του 2020 για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας δευτερογενούς πώλησης χρέους σε εξειδικευμένους φορείς.

Από γεωγραφική άποψη, η δραστηριότητα στην πλατφόρμα ευθυγραμμίστηκε με το σημεία όπου η κληρονομική δυσφορία ήταν πιο έντονη και με αγορές με βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές και φιλικά προς τους πιστωτές νομικά πλαίσια. Η Ελλάδα και η Ιταλία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, με 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ και 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 76% του συνόλου των συναλλαγών. Η Γερμανία ήρθε στην τρίτη θέση με αρκετή διαφορά με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και συμπληρώνει τη λίστα με τις τρεις πρώτες αγορές. Η Debitos έκλεισε επίσης δευτερεύουσες πωλήσεις σε άλλες 14 δικαιοδοσίες, καταδεικνύοντας τη διευρυνόμενη ωρίμανση της δευτερογενούς αγοράς χρέους.

«Οι δευτερογενείς πωλήσεις χρέους στην Ευρώπη γνώρισαν εξαιρετική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία με την πλατφόρμα της Debitos στο επίκεντρο αυτής της ωριμότητας», λέει ο Timur Peters, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Debitos. «Στη δραστηριότητα κυριαρχεί η κληρονομιά της αναταραχής στη λιανική πίστη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, αλλά τα πιο πρόσφατα χρόνια η πλατφόρμα της Debitos έχει διευρυνθεί σημαντικά, καθώς οι επενδυτές που στοχεύουν σε μικρότερα δάνεια έχουν πολλαπλασιαστεί. Αναμένουμε ότι η δραστηριότητα θα συνεχίσει να διαφοροποιείται τους επόμενους μήνες και χρόνια».

 

Εξέλιξη της πλατφόρμας και υπηρεσίες

Η πλατφόρμα αγοραπωλησιών Debitos περιλαμβάνει περισσότερους από 400 από τους μεγαλύτερους διαχειριστές απαιτήσεων και 2.000 επενδυτές, εγγεγραμμένους από 16 διαφορετικές χώρες. Έχει εξελιχθεί τους τελευταίους 12 μήνες από μια αμιγή πλατφόρμα συναλλαγών ώστε να παρέχει πρόσθετα εργαλεία και υπηρεσίες πληροφοριών για πωλητές και επενδυτές. Τον Σεπτέμβριο του 2022, δύο μεγάλες επεκτάσεις ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα. Πρώτον, το Servicing Navigator, που συνδέει επενδυτές χρέους και τράπεζες με διαχειριστές απαιτήσεων, ταιριάζοντας τους πλέον κατάλληλους επιχειρηματικούς εταίρους από την πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων διαχειριστών απαιτήσεων της Debitos. Δεύτερον, το Creditor Coordinator, φέρνοντας σε επαφή ανόμοιους πιστωτές σε ευρέως διακρατούμενες δανειακές διευκολύνσεις σε όλο το φάσμα των δευτερογενών τύπων πιστώσεων, ξεπερνώντας τα σημεία συμφόρησης ΜΕΔ πολλών πιστωτών, τονώνοντας τις συναλλαγές και παρέχοντας βελτιωμένη ανάκτηση για επενδυτές και τράπεζες. Τον Φεβρουάριο του 2023, η Centralised Valuation Service ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα Debitos, η οποία ενσωματώνει αναφορές ηλεκτρονικής αποτίμησης και υποστηρίζει προβλέψεις απόδοσης επένδυσης (ROI) και ταμειακών ροών, καθώς και προβλέψεις για τιμές αγοράς, ανακτήσεις και δείκτες κάλυψης χρέους τόκων. Επιπλέον, η Debitos ανέπτυξε το Data Converter Service, μια υπηρεσία μετατροπής δεδομένων που μετατρέπει υπάρχουσες δομές δεδομένων από πρότυπα δεδομένων δανείων παλαιού τύπου συγκεκριμένων τραπεζών (LDT) σε τυποποιημένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), ενισχύοντας τη δυναμική των analytics ευθυγραμμιζόμενη με τα υποχρεωτικά πρότυπα δεδομένων της EBA.

 

Τέλος έτους και προοπτικές για το 2024

Το pipeline συναλλαγών στο τέλος του έτους στην πλατφόρμα αγοραπωλησιών της Debitos περιλαμβάνει τη μεταπώληση δανείων με GBV άνω των 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναμένεται να είναι η κυρίαρχη χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αντιπροσωπεύοντας περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε όρους GBV, ακολουθούμενη από την Ιταλία με GBV 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά τις δύο μεγάλες αγορές, ακολουθεί η Ισπανία με 750 εκατ. ευρώ και η Γερμανία με περίπου 480 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, καθώς και επιπλέον 100 εκατ. ευρώ από διάφορες αγορές.

 

Σχετικά με τη Debitos

Η Debitos είναι η κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών δανείων στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τράπεζες, funds και εταιρείες να πωλούν τα πιστωτικά ανοίγματά τους στην αγορά μέσω της ανοιχτής και διαφανούς πλατφόρμας συναλλαγών που βασίζεται σε δημοπρασίες.

 Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ψηφιοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας πώλησης και μπορεί να μειώσει τον αναμενόμενο χρόνο διάθεσης σε 3-8 εβδομάδες σε σύγκριση με τους 3-6 μήνες της παραδοσιακής διαδικασίας. Η Debitos ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη το 2010 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία συναλλαγές σε περισσότερα από 900.000 δάνεια σε 16 χώρες. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 2.000 επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στη Debitos.

Η ανάρτηση αυτή έγινε από τον/τηνTimur Peters

Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.

Website:
https://www.debitos.com

Comments are closed here.

επιστροφή

Debitos Newsletter

Subscribe now for the Debitos-Newsletter to stay up to date about all upcoming Highlights.

Sign up here