Αγοραστές

«Η Debitos προσδίδει διαφάνεια και ρευστότητα στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων»

Mark Wahrenburg

Καθηγητής Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών, Σχολή Χρηματοοικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Goethe, Φρανκφούρτη

«Η Debitos προσδίδει διαφάνεια και ρευστότητα στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων»

Mark Wahrenburg

Καθηγητής Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών, Σχολή Χρηματοοικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Goethe, Φρανκφούρτη

Πλεονεκτήματα της αγοράς οφειλών μέσω της Debitos


Η Debitos παρέχει μια δωρεάν καινοτόμα πλατφόρμα αγοράς πάσης φύσεως οφειλών (δανείων, απαιτήσεων, αξιώσεων).

Βασικά πλεονεκτήματα:

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ Δανείων, Απαιτήσεων και Αξιώσεων

Στην Debitos μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δανείων, απαιτήσεων και αξιώσεων. Έχετε άμεση πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες αγορών, με δομημένα στοιχεία.

Δυνατότητα κατάταξης των οφειλών βάσει διαφόρων κριτηρίων αναζήτησης.

Μπορείτε να κατατάξετε τις οφειλές ανά κατηγορία, βάσει γεωγραφικών κριτηρίων ή βάσει ποσού.

Ενημερώνεστε αυτόματα μόλις υποβληθούν ελκυστικές προσφορές

Μόλις ορίσετε τα επιθυμητά κριτήρια για τις οφειλές, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αντίστοιχα φίλτρα αναζήτησης. Στη συνέχεια ενημερώνεστε αυτόματα μέσω email αμέσως μόλις υπάρξει κάποια νέα καταχώριση η οποία ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχετε ορίσει.

Δυνατότητα αποτίμησης πολλών διαφορετικών προσφορών σε σύντομο χρονικό διάστημα

Με τα φίλτρα αναζήτησης που έχετε αποθηκεύσει, εστιάζετε σε οφειλές οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς, ενώ μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των σχετικών δεδομένων με ένα κλικ, και να ορίσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα την τιμή την οποία επιθυμείτε να προσφέρετε.

Τυποποιημένες ταινίες δεδομένων και οπτική απεικόνιση προσφορών

Χάρη στην εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την πληθώρα συναλλαγών που έχουμε πραγματοποιήσει, σας παρέχουμε τα δεδομένα στη μορφή που εσείς αναμένετε να τα λάβετε. Αυτό σημαίνει ότι παρέχονται και διατίθενται ταινίες δεδομένων, δομές φακέλων και οπτικές απεικονίσεις χαρτοφυλακίων για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία αγοράς που διατίθεται σε εσάς.

Διαδραστική επικοινωνία με τον πωλητή και μητρώο συναλλαγών

Η διαδραστική επικοινωνία σας με τον πωλητή καθίσταται δυνατή μέσω ενός Συστήματος Ε&Α, το οποίο καταγράφει κεντρικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πωλητή και κάθε μεταβολή στη βάση δεδομένων (dataroom).

DEBITOS PREMIUM

Be ready for our new features

Διαδικασία για τους αγοραστές

Βήμα 1:

Αναζήτηση οφειλών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια που έχετε ορίσει

Βήμα 2:

Ταχεία αποτίμηση και υποβολή προσφορών απευθείας στην διαδικτυακή αγορά

Βήμα 3:

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις Ε&Α καθώς και για τις προσφορές ανταγωνιστών κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών, έως ότου αναδειχθεί η επικρατέστερη προσφορά

Βήμα 4:

Παραλαβή των εγγράφων των οφειλών και καταβολή του τιμήματος της πώλησης